RSS
 

Endringer i turprogrammet

15 mai

Som tidligere meldt er det endringer i turprogrammet som følge av smittevernbestemmelsene. For kommende planlagte turer:

- Besteforeldreturen til Langvatnet i Balteskardmarka utsettes til lørdag 29.august. Turen blir et samarbeid med vår lokale jeger- og fiskerforening med aktiviteter knyttet til fiske og fisk. Vi kommer litt seinere tilbake med detaljert info om turen.

- Siden Markedet i Foldvik er avlyst, blir også Markedsmarsjen den 15.august avlyst. I stedet vil vi arrangere en tur “Oldertinden Rundt” med start og innkomst Saltvatn Grendehus, og med diverse aktivitetstilbud underveis.
Vi kommer snart tilbake med detaljert info om denne turen.

- De øvrige turene går som planlagt i turprogrammet.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Årsmøtet for 2019

14 apr

På grunn av korona-viruset og smittevernpåleggene, ble årsmøtet utsatt fra 19.mars til 27.april. Status vedr korona er ikke endret vesentlig, så vi ser oss nødt til å utsette årsmøtet videre. Siden situasjonen for framtida (både vår, sommer og høst) er ganske uklar, finner vi det best å utsette årsmøtet til mars 2021.
Vi vil da avvikle de to årsmøtene for hhv 2019 og 2020 samme dag.
Under årsmøtet for 2019 vil vi behandle årsmeldinga, regnskap og valgene. Årsmelding og regnskap for 2019 er lagt ut på nettsida under menyen Om oss og Styret. Dersom du har innspill/kommentarer til disse, bes du ta kontakt med noen i styret. Styrevervene leder, sekretær og 1.styremedlem var på valg for 2-års-perioden 2020-21. Revisor og de tre medlemmene i valgkomiteen var på valg for ett år, 2020. Så lenge årsmøtet ikke kan avholdes, kan det heller ikke foretas valg. Personene som sitter i disse vervene, har sagt seg villig til å sitte videre til årsmøtet blir avviklet. Det blir da valg for disse tre styrevervene, revisor og valgkomiteen for 1 år, 2021.
Under årsmøtet for 2020 blir det , foruten behandling av årsmelding, regnskap og innkomne forslag, valg for styrevervene nestleder, kasserer og 2.styremedlem for 2-års-perioden 2021-22 og revisor og valgkomite for 2021.

Styret har behandlet Handlingsplan for to-års-perioden 2020-21 og ville legge den fram som forslag til vedtak på årsmøtet. Selv om den ikke er formelt vedtatt, vil vi forsøke å gjennomføre de tiltak som kan gjennomføres av mindre grupper og ellers i henhold til smittevernpåleggene.
Handlingsplanen er lagt ut på nettsida under menyen Om oss og Målsetting. Styret imøteser gjerne kommentarer og innspill til planen, enten det er tiltak som kan gjennomføres i år eller tiltak til neste Handlingsplan.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Endringer i turprogrammet

13 apr

Av smittevernhensyn gjør vi disse endringene i turprogrammet fram til 15.august:

- 30.april: “kom deg ut – det er vår!” blir ikke arrangert som fellestur. Men de merkede turstiene ligger der, og det samme gjør gapahukene, varmebuene og rasteplassene. Vi oppfordrer til individuelle turer, eventuelt i mindre grupper!

- 8.mai: Kulturminneturen til Kalvskinnet er utsatt inntil videre. Vi vil seinere se om det kan være mulig å avvikle denne turen søndag 6.september.

- 9.mai: Toppturen på ski til Revtinden er avlyst.

27.juni: Besteforeldreturen til Langvatnet et utsatt inntil videre. Vi vil seinere se om det kan være mulig å avvikle denne turen i slutten av august eller begynnelsen av september.

Vi ønsker hver og en god tur, og ber dere ta vare på hverandre og overhold smittevern-reglene.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Årsmøtet er utsatt!

12 mar

Turlaget viser til myndighetenes oppfordringer og anbefalinger om tiltak for å begrense spredning av korona-viruset.
Derfor utsetter vi årsmøtet som var annonsert til torsdag 19.mars.

Vi prøver igjen mandag 27.april kl 19.00 på Huset i Havet
og håper at vi kan gjennomføre årsmøtet for perioden 2019 da.

Samtidig utsetter vi fristen for forslag som ønskes behandlet på årsmøtet.
Disse må være styret i hende innen fredag 24.april.

Velkommen til årsmøtet!

Årsmøtet skal behandle Årsmelding for perioden 2019 og Handlingsplan for 2020-2021.
Forslag til disse er lagt ut under knappen Om oss og hhv Styret og Målsettinger.

Styret har vedtatt turprogram for 2020. Dette finner du under knappen Turprogram og Turtilbud 2020.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

ÅRSMØTE

05 feb

Turlaget avholder ordinært årsmøte for perioden 2019
torsdag 19.mars kl 19.00 på Huset i Havet.

Saker/forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15.mars.

Vel møtt!

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Ti-på-topp premieutdeling utsatt

13 nov

Vi har ikke mottatt alle premiene ennå, og er usikre på om de ankommer i tide før den planlagte utdelingen den 23.november. Vi utsetter derfor premieutdelingen til vi er sikre på at alle premiene er på plass.
Premieutdelingen finner sted på en lørdagskafe på Huset i Havet en gang i desember eller januar.
Følg med på nettsida og på Facebook.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

SAU

05 okt

Bjørnen som ble skutt i Bogen i Evenes tidligere i sommer, har også vært i fjellene ovenfor Grovfjorden.
Også her har den herjet blant sauene. Bjørn Andor fant tidlig flere døde dyr, som tydeligvis var drept av bjørnen.
Men Bjørn Andor savner ennå ganske mange dyr, bl.a. i området Strætelia-Vakkerstadlian-Branden-Ramnfløy og innover mot Helleren. Dersom noen er ute på tur i disse områdene og observerer døde eller levende sau: Meld fra til Bjørn Andor Hanssen på tlf 915 10 870

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

TI PÅ TOPP

05 okt

Det nærmer seg slutten for årets sesong av Ti-på-topp. Men enda er det muligheter for flotte turer til postene. Fristen for innsending av turkortet er 1.november. Turkortet kan sendes eller leveres til Astafjord Regnskap, Astafjordveien 509, 9446 Grovfjord – eller leveres til en av medlemmene i Ti-på-topp-utvalget.
Det tas sikte på utlevering av premier under lørdagskafeen den 23.november.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Til Novafjellet

05 sept

Under menyen Turer finner du beskrivelser av alternative turer opp til Novafjellet, bl.a. en blå-merket sti som går nedenfor forsvarets anlegg i Vassbotn. Her var det lagt et par tømmerstokker over Runddalselva for lettere å komme over den. Disse er imidlertid tatt av vår-flommen, slik at det er vanskelig å komme seg noenlunde tørrskodd over elva her. Dessuten går denne stien over noen myrer som kan være ganske blaute etter at det har regnet.

Turlaget er i ferd med å merke en ny trase med start fra Vassbotn. Den er ikke helt ferdig merket, men anbefales likevel i stedet for den “gamle” blå-merkete stien nedenfor forsvarets anlegg.

Parker ved den første bommen på veien inn til forsvarets anlegg. Gå veien til den andre bommen og ca 150 meter forbi denne. Her følger du en traktor-/skogsvei opp til venstre. Denne går på oversiden av forsvarets anlegg. Følg denne veien til ende. Der går du inn på en rødmerket sti mot Runddalen. Etter ca 200 meter ser du ei bru over Runddalselva. Stien ned til brua er ikke ferdig anlagt, men ta deg ned skråninga og over brua. Her finner du ei foreløpig og “provisorisk” merking og etter hvert også et elgtråkk. Følg dette!
Det merkete elgtråkket fører deg til den blå-merkete stien som kommer opp fra Runddalselva nedenfor forsvarsanlegget.

Den blå-merkete stien går til en bål-plass ved Dalelva. Herfra er stien rød-merket og går opp Novadalen og videre opp mot Novafjellet. Gjennom de siste årene har mange brukt denne stien, slik at den er godt synlig og lett å følge.

God tur!

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Turen til Novafjellet

03 sept

Årets fellestur til Novafjellet er planlagt til lørdag 7.september. Se turprogram.
Det er imidlertid en noe “tvilsom” værmelding for lørdagen. Det meldes riktignok ikke regn, men vindretningen er fra nord-øst og nord-nord-vest. Vi vet at denne vindretningen ofte kan medføre tåkedannelser på og rundt den øvre del av Novafjellet.

Denne turen krever maksvær. Derfor vil vi se an værutviklingen de nærmeste dagene. Eventuelle turdeltakere må være forberedt på avlysing med kort varsel.
Følg med på FB og på nettstedet.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert