RSS
 

Oldertind Rundt er utsatt

13 aug

Vi ser oss dessverre nødt til å utsette turen Oldertind Rundt kommende lørdag den 15.
Det er noe forskjellige værmeldinger for lørdagen, men felles for alle er regn fram til lørdag morgen og mulig noe regn utover formiddagen. Det meldes også om en del vind.
Vi synes ikke det er trivelig å gå tur såpass høyt til fjells dersom det er utrygt for regn og kanskje tåkedotter. Et annet viktig moment er sikkerhet. På turen tilbake skal vi nedover fra Øvernesen. Her er det flere ganske bratte partier hvor det kan bli sleipt og glatt etter regnvær. I området ved Eidevatnet er det mye stein og berg som også kan bli svært glatte, og det kan bli noe glatt og ubehagelig i den bratte fjellskråninga mellom Olderdalen og Øvernesen. Forøvrig må vi passere noen partier med tildels høy blom, hvor vi ganske sikkert ville blitt ganske våte.
Alt i alt finner vi det best å ikke ta denne turen nå.

Men turen rundt Oldertinden er en flott tur, som vi gjerne vil gjennomføre. Derfor utsetter vi turen og håper at det skal la seg gjøre å ta den en vakker dag i september. Aktuelle dager er søndag 6. , lørdag 12. , søndag 13, lørdag 19. og søndag 20. september. Skulle det bli god værmelding i forkant av en av disse helgene, vil vi annonsere turen på FB og hjemmesida.
Hvis mulig vil vi gjennomføre en ny tur med samme opplegg, dvs tilbud om fiske, tur til Huva og foredrag om samiske navn og hendelser i området.
Så følg med!

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Endringer i turprogrammet

25 jun

Gå inn i menyene Turprogram og hhv Turtilbud og Markedsmarsjen. Her er beskrevet endringer i turprogrammet som følge av smittevernbestemmelsene.

Da Markedet i Foldvik er avlyst, har vi også avlyst Markedsmarsjen. I stedet arrangerer vi en fellestur “Oldertinden Rundt”. Besteforeldreturen til Langvatnet i Balteskardmarka er flyttet til lørdag 29.august. Informasjon om “Oldertinden Rundt” finner du her. Og informasjon om Besteforeldreturen finer du her.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Ti på topp 2020

15 mai

Årets Ti på topp gjennomføres etter samme opplegg som tidligere.
Det lagt ut linker til Informasjon, Turbeskrivelser og Turkort under menyen Turprogram og Ti-på-topp ovenfor, som du kan laste ned og skrive ut. Deltakeravgiften er fortsatt 110 kr, som innbetales til vår konto nr 4545 15 58203 før innsending/innlevering av turkortet innen 1.november.
Merk at premiene utleveres på en lørdagskafe eller annen tilstelning i løpet av november, desember eller januar. Følg med på nettsida vår eller på Facebook for tid og sted.
Dersom du ikke kan møte personlig for å motta premie, må du selv få en annen til å hente premien eller på annen måte selv hente premien. Se informasjonen.

Vi ønsker alle god tur og ber dere ta nødvendige hensyn til hverandre, også i forhold til smittevernbestemmelsene.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Endringer i turprogrammet

15 mai

Som tidligere meldt er det endringer i turprogrammet som følge av smittevernbestemmelsene. For kommende planlagte turer:

- Besteforeldreturen til Langvatnet i Balteskardmarka utsettes til lørdag 29.august. Turen blir et samarbeid med vår lokale jeger- og fiskerforening med aktiviteter knyttet til fiske og fisk. Vi kommer litt seinere tilbake med detaljert info om turen.

- Siden Markedet i Foldvik er avlyst, blir også Markedsmarsjen den 15.august avlyst. I stedet vil vi arrangere en tur “Oldertinden Rundt” med start og innkomst Saltvatn Grendehus, og med diverse aktivitetstilbud underveis.
Vi kommer snart tilbake med detaljert info om denne turen.

- De øvrige turene går som planlagt i turprogrammet.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Årsmøtet for 2019

14 apr

På grunn av korona-viruset og smittevernpåleggene, ble årsmøtet utsatt fra 19.mars til 27.april. Status vedr korona er ikke endret vesentlig, så vi ser oss nødt til å utsette årsmøtet videre. Siden situasjonen for framtida (både vår, sommer og høst) er ganske uklar, finner vi det best å utsette årsmøtet til mars 2021.
Vi vil da avvikle de to årsmøtene for hhv 2019 og 2020 samme dag.
Under årsmøtet for 2019 vil vi behandle årsmeldinga, regnskap og valgene. Årsmelding og regnskap for 2019 er lagt ut på nettsida under menyen Om oss og Styret. Dersom du har innspill/kommentarer til disse, bes du ta kontakt med noen i styret. Styrevervene leder, sekretær og 1.styremedlem var på valg for 2-års-perioden 2020-21. Revisor og de tre medlemmene i valgkomiteen var på valg for ett år, 2020. Så lenge årsmøtet ikke kan avholdes, kan det heller ikke foretas valg. Personene som sitter i disse vervene, har sagt seg villig til å sitte videre til årsmøtet blir avviklet. Det blir da valg for disse tre styrevervene, revisor og valgkomiteen for 1 år, 2021.
Under årsmøtet for 2020 blir det , foruten behandling av årsmelding, regnskap og innkomne forslag, valg for styrevervene nestleder, kasserer og 2.styremedlem for 2-års-perioden 2021-22 og revisor og valgkomite for 2021.

Styret har behandlet Handlingsplan for to-års-perioden 2020-21 og ville legge den fram som forslag til vedtak på årsmøtet. Selv om den ikke er formelt vedtatt, vil vi forsøke å gjennomføre de tiltak som kan gjennomføres av mindre grupper og ellers i henhold til smittevernpåleggene.
Handlingsplanen er lagt ut på nettsida under menyen Om oss og Målsetting. Styret imøteser gjerne kommentarer og innspill til planen, enten det er tiltak som kan gjennomføres i år eller tiltak til neste Handlingsplan.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Endringer i turprogrammet

13 apr

Av smittevernhensyn gjør vi disse endringene i turprogrammet fram til 15.august:

- 30.april: “kom deg ut – det er vår!” blir ikke arrangert som fellestur. Men de merkede turstiene ligger der, og det samme gjør gapahukene, varmebuene og rasteplassene. Vi oppfordrer til individuelle turer, eventuelt i mindre grupper!

- 8.mai: Kulturminneturen til Kalvskinnet er utsatt inntil videre. Vi vil seinere se om det kan være mulig å avvikle denne turen søndag 6.september.

- 9.mai: Toppturen på ski til Revtinden er avlyst.

27.juni: Besteforeldreturen til Langvatnet et utsatt inntil videre. Vi vil seinere se om det kan være mulig å avvikle denne turen i slutten av august eller begynnelsen av september.

Vi ønsker hver og en god tur, og ber dere ta vare på hverandre og overhold smittevern-reglene.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Årsmøtet er utsatt!

12 mar

Turlaget viser til myndighetenes oppfordringer og anbefalinger om tiltak for å begrense spredning av korona-viruset.
Derfor utsetter vi årsmøtet som var annonsert til torsdag 19.mars.

Vi prøver igjen mandag 27.april kl 19.00 på Huset i Havet
og håper at vi kan gjennomføre årsmøtet for perioden 2019 da.

Samtidig utsetter vi fristen for forslag som ønskes behandlet på årsmøtet.
Disse må være styret i hende innen fredag 24.april.

Velkommen til årsmøtet!

Årsmøtet skal behandle Årsmelding for perioden 2019 og Handlingsplan for 2020-2021.
Forslag til disse er lagt ut under knappen Om oss og hhv Styret og Målsettinger.

Styret har vedtatt turprogram for 2020. Dette finner du under knappen Turprogram og Turtilbud 2020.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

ÅRSMØTE

05 feb

Turlaget avholder ordinært årsmøte for perioden 2019
torsdag 19.mars kl 19.00 på Huset i Havet.

Saker/forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15.mars.

Vel møtt!

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Ti-på-topp premieutdeling utsatt

13 nov

Vi har ikke mottatt alle premiene ennå, og er usikre på om de ankommer i tide før den planlagte utdelingen den 23.november. Vi utsetter derfor premieutdelingen til vi er sikre på at alle premiene er på plass.
Premieutdelingen finner sted på en lørdagskafe på Huset i Havet en gang i desember eller januar.
Følg med på nettsida og på Facebook.

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

SAU

05 okt

Bjørnen som ble skutt i Bogen i Evenes tidligere i sommer, har også vært i fjellene ovenfor Grovfjorden.
Også her har den herjet blant sauene. Bjørn Andor fant tidlig flere døde dyr, som tydeligvis var drept av bjørnen.
Men Bjørn Andor savner ennå ganske mange dyr, bl.a. i området Strætelia-Vakkerstadlian-Branden-Ramnfløy og innover mot Helleren. Dersom noen er ute på tur i disse områdene og observerer døde eller levende sau: Meld fra til Bjørn Andor Hanssen på tlf 915 10 870

 
Comments Off

Skrevet av jah i Ukategorisert