RSS
 

17. Lille Ramnfløy og Ramnfløy

Når folk flest omtaler Ramnfløya, mener de fjellpartiet ovenfor Løen – Årsandvika. På kartet er Ramnfløya en kolle 589 m.o.h på dette fjellet. Like øst for denne finner vi Roabanjunni 694 m.o.h. Det er da grunn til å tro at dette fjellpartiet burde hete Grovfjellet eller Grovfjordfjellet. 
Vi forholder oss til kartet, og mener kollen 589 m.o.h når vi omtaler Ramnfløya. Uansett: dette er et fantastisk flott sted godt over tregrensen med store flate partier og med flott utsikt. Et område som burde brukes mye mer i friluftsformål og for gode naturopplevelser.
Ramnfløya er også et godt utgangspunkt for videre turer til Skavlikollen, Mellomgråfjellet, Rundkollen, Skorvetind, Skorvetindsletta eller kanskje over fjellet til Hilleshamn eller Foldvikvann og Foldvik.

For å komme seg til Ramnfløya er det merket tre alternative stier: via Bjerkåsen, via Lille Ramnfløya og fra Rørvika.

Via Bjerkåsen: Startsted lysløypa ved Moelva.
Du finner som oftest plass for å parkere bilen i Stormyrveien, enten nær barnehagen (Ressan barnehage) eller øverst i veien. Gå forbi de øverste husene i Stormyrveien og inn på traktorveien. Etter 50-60 m kommer du til lysløypa og en markert stor stein. Følg lysløypa. Etter 110 m og like etter brua over Moelva kommer du til starten på Roar-løypa. Du finner et retningsskilt som viser at den blå-merkete stien går til høyre opp gjennom skogen.  Roar-løypa slynger seg opp lia mot Bjerkåsen. Etter ca 1,2 km kommer du til et sti-dele hvor den blå-merkete Roar-løypa svinger brått til venstre og en rød-merket løype går rett frem. Følg den rød-merkete stien og gå det ganske flate partiet innover åsen. Etter 800 m ( eller 2 km fra starten) krysser du Moelva og stien slynger seg opp lia og videre innover dalen (gorsaen) på venstre side av elva. Nesten innerst i dalen svinger stien til høyre og opp på kollen som heter Ramnfløya på kartet. Fra starten av Roar-løypa til Ramnfløya 589 m.o.h. er det 3 km.

Via Lille Ramnfløya:  Startsted lysløypa ved Stormyrveien.
Du finner som oftest plass for å parkere bilen i Stormyrveien, enten nær barnehagen (Ressan barnehage) eller øverst i veien. Gå forbi de øverste husene i Stormyrveien og inn på traktorveien. Etter 50-60 m kommer du til lysløypa og en markert stor stein. Til høyre starter en gul-merket sti som skal føre deg via Lille Ramnfløya og helt opp til 589 m.o.h.  De første ca 130 m av stien er felles med stien til Storvika. Derfor er stien merket med både gul og blå maling.
Etter ca 130 m kommer du til et sti-dele. Den blå-merkete stien fortsetter rett frem. Du svinger til venstre og følger den gul-merkete stien oppover lia. Etter ca 300 m kommer du til et lite bratt parti hvor det er festet tau som hjelp til å komme opp.  Etter ca 700 m er du oppe på Lille Ramnfløya, ca 250 m.o.h., hvor det passer med en «pust i bakken» og hvor du kan nyte utsikten over bygda, fjorden og fjellene.
Stien slynger seg slakt videre oppover, og etter ca 1,1 km er du ved ei noe bratt skråning. Her kan det være endel blom og bregner, og du må kanskje gå litt i «sikk-sakk» ca 70 m opp til du er under berget. Du svinger nå mot høyre og går under berget ca 70 m til ei lita berghylle. Følg den ca 60 m og du er fremme ved ei «klipa» i bergveggen som fører meg opp mot høyre. Etter 1,45 km er du nesten oppe og har en markert bergnabb med en varde til venstre for deg. Her bør du stoppe opp litt og nyte en fantastisk utsikt. Du ser nesten rett ned på bygda!
Etter knappe 100 m er du opp av «klipa» og du er nå ca halvveis til Ramnfløya. Den siste halvdelen følger du delvis etter noen sau-stier som er market med gul maling. Men det er fullt mulig å følge andre stier i det slakke terrenget videre opp mot Ramnfløya.
Fra den markerte steinen ved lysløypa til Ramnfløya 589 m.o.h. er det 3 km.

Fra Rørvika:
Startsted ca 200 m forbi og innenfor Årsandvika, hvor det er plass til 2-3 biler på høyre side av veien. Stien starter på venstre side hvor du finner et turskilt og hvor det starter en traktorvei skrått oppover. Stien følger traktorveien så langt som den går, og deretter delvis etter tidligere stier. Hele stien opp til Ramnføya er merket med gul maling, og er 3 km lang.
Det finnes også andre stier, både i dette området og spesielt med start i området ved Årsandvikhøgda, som fører opp mot tregrensen og fjellpartiet.  Over tregrensen finnes en rekke sau-stier.

Kommentarene er stengt.