RSS
 

24. Myklevollkollen

Myklevollkollen har disse tilbudene:
–   rasteplass med lavvo 450 m.o.h.  utsiktspunkt 565 m.o.h.
–   merkete turstier fra Sandneset
–   merkete turstier fra Balteskardkrysset/Halvtynnmyra
–   flere umerkete stier

Merk:  Turstier fra Balteskardkrysset/Halvtynnmyra er også beskrevet i nr 22 Balteskardmarka og Lamarka.
Gul løype via Ostevann og eventuelt også Bjørnskardvann er beskrevet i nr 21 Ostevann og Bjørnskardvann.

Rasteplass med lavvo og utsiktsplass på Myklevollkollen:
Lavvoen er reist i tregrensen ca 450 m.o.h. og ca 600 m fra toppen av Myklevollkollen.   Lavvoen har ovn,  muligheter for oppvarming og matlaging,  samt overnatting.  Bålplass og utedo er pr dato ikke fullført.
Fra lavvoen er det merket sti med rød maling til toppen av Myklevollkollen.  Det er forøvrig flere krøtterstier som også fører mot Kollen.  Fra Myklevollkollen,  ca 565 m.o.h.,  har du fantastisk utsikt mot Skoddebergvann,  mot Grovfjord og fjellene mot Gratangen,  mot Astafjord og Ibestad,  mot Tovik og Harstad og innover Storjorddalen.

Merkete turstier fra Sandneset:
Ta av fra R825 like ved Grovfjordbrua på Myklevollsida og kjør i retning Åsen.  Etter vel 300 m kommer du til Sandneset,  hvor du kan parkere i grustaket.  Turstien starter til høyre for elva og er merket med et skilt  «TURSTI».  Den første delen er en traktorvei og er merket med blå maling.  Etter ca 300 m kommer du til et sti-dele ved begynnelsen av en granskog.  Her finner du ei informasjonstavle med retningsskilt for de ulike sti-alternativene:

BLÅ LØYPE:
Følg traktorveien til høyre.  Etter knappe 100 m tar stien av mot venstre og opp gjennom granskogen og einerskogen.  Her er løypas bratteste parti,  og kan nok virke litt skremmende for mange.  Men gi ikke opp!!
Stien svinger seg gjennom bjørkeskogen og følger kanten mot elvedalen.  Ta deg tid til hvile underveis og nyt den flotte utsikt utover fjorden og mot Rolla.  
Ca 360 m fra info-tavla og ca 150 m etter at du forlot granskogen, er det et sti-dele.  Den blå løypa fortsetter rett frem og ut mot bergkanten mot elvedalen.  Til venstre ser du sporene av den gamle hestekjøreveien. Du kan følge den gjennom skogen og komme inn på den blå løypa igjen noe lengre oppe.
På kote 300 og ca 750 m fra info-tavla kommer den blå løypa inn på den gamle hestekjøreveien og du går flatt inn mot elva og krysser den.  Derfra slynger stien seg opp lia og etter ca 700 m er du fremme ved lavvoen. 
Stien er hele veien tydelig merket med blå maling. Det litt over 1,5 km fra info-tavla, og vel 1,8 km fra veien, til lavvoen. Fra lavvoen er det ca 600 m til toppen av Myklevollkollen.

RØD LØYPE:
Fra info-tavla går du til venstre og følger en tidligere traktorvei opp til et hogstfelt og videre opp gjennom bjørkeskogen i sørlig retning.  Vel opp på et lite platå,  ca 600 m fra info-tavla, kommer du til et sti-dele med retningskilt.   Rett fram går den gule løypa til Ostevann (se nedenfor).  Du tar av mot høyre og følger den rødmerkete stien videre opp gjennom skogen og over de snaue bergrabbene.  Oppe på den siste knausen passerer du stedet for turlagets nyttårsbål,  330 m.o.h.  Her har du god utsikt over hele Grovfjord. 
Fra nyttårsbålet er det ca 900 m opp til lavvoen.
Stien går videre inn mot Vassdalsvann, ca 160 m fra bålplassen. Etter ca 330 m passerer du en bekk og går inn i skogen oppover lia. Stien skrår mot ei slukt under Katteberget og etter ca 200 m er du ved bekken i slukta. Du går opp lia langs bekken, og etter nye 200 m kommer du inn på den blå løypa. Derfra er det ca 150m igjen opp til lavvoen. 

GUL LØYPE
Du følger rød løype (se ovenfor) til du kommer til et lite platå, ca 600 m fra info-tavla, hvor stien deler seg.   Du finner retningsskilt på stedet.  Til venstre går den røde løypa opp mot lavvoen via Vassdalsvann. Du følger stien rett frem som er merket med gul maling.  Den fører deg over en liten bekk og svinger brått i østlig retning.  Kort etter tar den deg opp ei skråning/skar til en markert åsrygg som går i sørlig retning.  Du har nå gått ca 1 km fra info-tavla. Herfra har du utsikt mot Åsen,  Marskar,  Laberg og Saltvannet.  
Stien følger åsryggen et stykke og svinger så mot høyre og går et stykke opp i skogen. Så svinger den mot venstre og du går videre i omtrentlig samme høyde i sørvestlig retning.  Etter ca 2,1 km på den gule stien og ca 2,7 km fra info-tavla kommer du til et sti-dele, der en umerket sti kommer opp fra Åsen/Marskar. Du svinger mot høyre og følger den gule stien 400m videre mot Ostevannet.
Fra sti-delet rød løype/gul løype er det 2,5 km langs den gule løypa til Ostevannet.
Fra info-tavla til Ostevannet er det 3,1 km. 

Ostevannet har en bitevillig bestand av ørret i steikfisk-klassen.  Det er flott vann for begynnende og interesserte unge sportsfiskere!   Anbefaler å ta de unge opp hit og la dem få kjenne spenningen i det i fange fisk på kroken.

Fra Ostevann går stien i nordlig retning opp mot Katteberget.  Midtveis i lia, ca 600 m fra Ostevannet,  kommer du til et sti-dele med retningsskilt. Her kan du velge hvilken sti du vil følge. Begge stiene er merket med gul maling og fører deg frem til toppen av Bjørnskardet, ca 400 m ovenfor lavvoen.
Til venstre går stien til Bjørnskardvann og opp Bjørnskardet. 
Stien rett frem fører deg videre opp lia, og etter 500 m er du oppe på Katteberget.  Her oppe finner du mange krøtterstier.  Det anbefales å ta en avstikker til høyre og gå opp til Kattebergkollen,  ca 530 m.o.h,   og nyte utsikten.  Den gule løypa går videre over fjellryggen og etter ca 500 m ender den på toppen av Bjørnskardet.

Avstander til toppen av Bjørnskardet:
– fra Ostevann over Katteberget 1,6 km
– fra stidelet rød løype/gul løype 4,1 km
– fra info-tavla 4,7 km
– fra parkering ved Åsenveien 5 km
 
På toppen av Bjørnskardet møtes de to gule stiene via Bjørnskardvann og over Katteberget og den røde stien som kommer nedenfra lavvoen og ovenfra Myklevollkollen.
Du kan følge du den rød-merkete stien 200 m oppover til toppen av Myklevollkollen eller 400 m nedover til rasteplassen og lavvoen. 

Når du skal ned fra lavvoen til Sandneset følger du blå-merket sti. Etter ca 150 m kommer du til et sti-dele. Herfra kan du følge den blå løypa videre nedover eller ta den røde løypa via Vassdalsvannet og nyttårsbålet.
Fra lavvoen og ned til veien er det litt over 1,8 km langs den blå løypa.

Merkete stier fra Balteskardkrysset/Halvtynnmyra:
Utgangspunktet er krysset R825 og veien til Balteskard.  Her følger du en tidligere traktorvei som starter rett på andre siden av veien og ved en liten bekk.   Denne første delen er pr dato ikke merket,  men vil etterhvert bli merket med blå maling.
Alternativt kan du starte ved bommen i begynnelsen av traktorveien som tar av fra R825 ca 300 m ovenfor Balteskardkrysset.  Denne er merket med rød maling.
Begge traktorveiene leder deg opp til en markert krapp sving like før toppen av bakken.  Stedet vil etterhvert bli merket med retningsskilt som viser rød løype til venstre og blå løype rett frem etter traktorveien mot Lamarka.

RØD LØYPE:
Fra traktorveien følger du rød-merket sti til venstre.  Denne fører deg i sørøstlig/sørlig retning gjennom bjørkeskogen,  via Kollvatnet og opp lia i øst/nordøstlig retning til Myklevollkollen.  Stien passerer ca 100 m fra toppen av Kollen og er merket videre ned til lavvoen.  

BLÅ LØYPE:
Denne er ikke merket ennå.  Du følger traktorveien og stien mot Lamarka og Balteskard-hytta ved fossen.
Like før hytta finner du turlagets postkasse for registrering av besøkende i Lamarka.
Vi har ennå ikke bestemt nøyaktig trase videre fra postkassa og opp til Bjørnskardet.    Stien vil bli merket i løpet av sommeren.

Umerkete stier og planer i området:
–  Det er flere krøtterstier i disse områdene.  Du finner frem om du prøver noen av dem!
–  Det er planer om å merke sti fra rød løype og i retning mot og ovenfor tunnelen og ned til Løvika.
–  Det går en mye brukt sti fra Åsen/Marskar til Ostevann.
–  Mellom Kollåsneset og Tortenvika kan en finne starten på tidligere hestekjøreveier og traktorveier.  En kan starte fra disse og finne krøtterstier opp mot den gule løypa og mot Ostevann.

Send inn en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar.