RSS
 

02 Praktiske opplysninger

Turer, turmål og turløyper/-stier er detaljert beskrevet på nettsida under menyene TURER og TURTILBUD med undermenyene 04 Turposter, 05 Fellesturer og 08 Markedsmarsjen.

Les om den aktuelle turen du ønsker å gå og sjekk kartet før du bestemmer deg for å ta denne turen, enten du går alene, sammen med andre eller deltar på våre fellesturer.

Fellesturene blir annonsert på nettsida og FaceBook.   Sjekk alltid nettsida eller FB før du møter opp.
Vanlige værforbehold gjelder samtlige turer.  Vær obs på at toppturene (spesielt Novafjellet og Revtinden) er særlig væravhengige og krever «maks-vær».
Ta gjerne kontakt med turleder eller «kjentmann», hvis det noe du lurer på.

Noen av fellesturene kan du også finne annonsert også andre steder,  bl.a.  i folderen Naturlos utgitt av Friluftsrådet,  på nettsider eller i brosjyrer fra Destination Harstad og Destination Narvik,  i program for Friluftslivets uke i Troms m.v.

Ingen av fellesturene er såkalte «offisielle» turer eller er med i opplegg eller program av noe slag,  som f.eks.  turmarsj-program eller liknende. Det ikke deltakeravgifter på fellesturene eller annen premiering enn de flotte naturopplevelsene.  Dog med unntak av Markedsmarsjen, hvor du får en deltakerpremie og gratis deltakelse og inngang til Markedet, da marsjen er støttet av fylkeskommunen. (Les om Markedsmarsjen under menyen 08 Markedsmarsjen.)

Nova Turlag ønsker at flere oppdager de fantastiske turmulighetene i vårt nærområde.  Og vi ønsker at alle skal ha mulighetene til å oppleve den flotte naturen som omgir oss.   Naturopplevelser er selve kjernen i friluftslivet.  Det å kunne ferdes og oppholde seg i friluft er for mange en viktig del av tilværelsen,  og stadig flere ser sammenhengen mellom gode naturopplevelser og livskvalitet, folkehelse, rekreasjon, avkobling og samvær med andre.
Nova Turlag vil bidra til dette ved å tilrettelegge for turer gjennom rydding og merking av stier. anlegg på rasteplasser, bålplasser m.m. Samtidig vil vi inspirere til at mange oppsøker turmål på egen hånd for den gode naturopplevelsen.
Se 03 Nå er det din tur og planlegg dine egne turer i turløypene i nærområdet.

På fellesturene er det oppnevnt en eller flere turledere.  Dette er ikke profesjonelle fjellførere,  men interesserte turlagsmedlemmer med erfaring innen turgåing og friluftsliv,  og i noen tilfeller også informanter på de såkalte tematurene.
Som prinsipp er det du som deltaker på fellesturene, som først og fremst må vurdere om du er i stand til å gjennomføre den aktuelle turen.  Det være seg fysisk form eller andre personlige karakterer av betydning i forhold til hvor krevende og anstrengende turen er.   Dette må hver enkelt sjekke på forhånd.   En skal også være obs på at turen skal gjennomføres sammen med andre.   Når du er deltaker på en fellestur,  ønsker vi ikke at du «går i forveien» eller blir en «sinke» for gruppa.  I slike tilfeller bør en vurdere å gå på egen hand.

Turleder kan bare vurdere om du er tilstrekkelig utstyrt (fottøy, påkledning, mat, ekstra klær o.l.) for den aktuelle turen,  og si sin mening om det.   Er du usikker på fysisk form eller andre ting i forhold til å klare fellesturen,  må du samtale med turleder om det på forhånd.  Uansett utstyr og fysisk form,  det er du selv som tar en ansvarlig avgjørelse om å delta på fellesturen.

Deltakere på fellesturene må følge turlederens anvisninger og ta hensyn til gruppen som helhet.   Vi ønsker å gå mest mulig samlet,  raste og spise på samme sted og avslutte turen sammen.
Underveis under turen kan det hende at du finner ut at du vil gå foran på egen hånd,  ta andre veier/stier til målet,  endre mål og gå til et annet sted eller legge deg bak i eget tempo.   I slike og eventuelle andre liknende tilfeller,  der du ikke kan eller vil følge gruppen,  må du si fra til turleder.  Vi anser det da som at du forlater fellesturen og fortsetter en tur på egen hånd.

Turleder har normalt med seg enkelt førstehjelpsutstyr,  men ikke elektronisk hjelpe- eller kommunikasjonsutstyr.  Turleder eller Nova Turlag er ikke juridisk ansvarlig ved skader eller ved tap av eiendeler eller liv.

Nova Turlag håper at du blir fornøyd etter turen enten du går alene eller deltar på fellesturene, og at du vil benytte seg av vår vakre natur og flotte turterreng.   Mer informasjon om våre tilrettelegginger,  turløyper og turmål finner dere under menyene TURER og TURTILBUD med undermenyer på hjemmesida  www.novaturlag.no
Er det turer du savner,  så er det flott at du kommer med innspill og ønsker.

God tur!

Send inn en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar.