RSS
 

07. Huva og fjell nær Olderdalen

Turer/Toppturer med utgangspunkt fra Olderdalen (foruten Revtind):
Olderdalsvatnet, Huva, Evatind, Urfjellet, Sandfjellet (to topper), Eidevatnet

Huva ligger som en slags «fortopp» foran Revtinden og Revørene, sett fra Grovfjord-siden. Mellom Huva og Revtinden har vi Evatinden, 875 m.o.h.
Huva ligger 837 m.o.h. og er et mye brukt turmål opp gjennom årene. Herfra har du flott utsikt i alle retninger.

Det beste utgangspunkt for å seg opp fjellsiden mot Huva, er fra utløpet i vestenden av Oldervannet eller like nedenfor vannet.  Herfra vil du se hvor det er best å ta seg oppover lia.

For å komme seg til dette utgangspunktet, må du komme deg opp til Olderdalen. Les om løypebeskrivelser til Olderdalen under tur nr 25 Olderdalen.

Når du skal til Oldervannet eller elva like nedenfor, er det kanskje lettest å ta seg opp gjennom dalbunnen.
Da anbefales å starte oppstigningen til Olderdalen enten fra Mellomvatn eller fra Rørelv:

Mellomvatn:  Det er merket ei skiløype og turløype opp til kryssing av elevene Olderelv og Rørelv ved ca kote 250. Etter kryssing av elvene vil du finne stier som fører opp til Olderdalen.  Se tur nr 25 Olderdalen.
Vi kommer tilbake med mer detaljert løypebeskrivelse når løypa er ferdig merket opp til skoggrensen.

Rørelv: Ovenfor gården Rørelv går det en utmarksvei opp lia og som seinere går over i en sti til dalbunnen av Olderdalen. Utmarksveien og stien er ikke merket, men ganske tydelig. Vis hensyn når du skal til starten på utmarksveien.
Det vil bli merket en tilknytningssti med start et stykke fra gården (mellom gården og Sollia), slik at en ikke går over hustrappa og innmarka for å komme inn på utmarksveien.
Vi kommer tilbake med mer detaljert løypebeskrivelse når stien er ferdig merket.

Alternativ:
Foreløpig er det ikke anlagt for parkering i Mellomvatn eller ved gården Rørelv. Beste parkeringsmulighet er i Sollia. Herfra kan du følge den blå-merkete turløypa opp til Olderdalen.
Når du kommer til et åpent myrområde til høyre for løypa,  går du mot «oversida» av myrområdet og du vil finne stier videre opp mot dalbunnen og elva.
Men du kan også følge den blå turløypa videre oppover og innover dalen. Når du er kommet forbi området med trær og busker og  nærmer deg Oldervannet, svinger du til høyre mot elva eller elveutløpet.

Kommentarene er stengt.