RSS
 

07 Tur-poster for barn og ungdom

Barn i Ressan Barnehage og elever ved Grov Skole har tilbud om et tilpasset opplegg med tur-poster.
Deltakelsen er gratis. Det er satt opp egne premier for deltakelsen.
Turene må være gjennomført og bekreftet/attestert innen 1.november.

Barn i Ressan Barnehage:      5-på-topp

Barnehagen og Barnas Turutvalg setter ut et antall poster som skal besøkes.
På hver post finner en informasjon om en kjent fugleart.

Samme post kan besøkes flere ganger
Premie for minst 5 postbesøk
Premiene deles ut under julefrokosten i barnehagen.


Grov Skole:     10-på-topp

Skolen organiserer/tilrettelegger for turer i skoletida, men kan også oppfordre til turer på fritida.
Skolen bruker de samme postene som i turlagets ordinære opplegg Ti-på-Topp og velger selv hvilke av disse som skal besøkes. Se 04 Turposter.
Elevene får utlevert et personlig turkort, og skriver kode og dato for post-besøkene.
Skolen samler inn turkortene og sender navneliste til turlaget for de elever som har klart krav til premiering.

Krav til premier:
Elever i 1.klasse: minst 5 turer i løpet av høsten
Elever i 2.-7.klasse:  minst 8 turer i løpet av våren/sommeren og høsten
Elever i ungdomsskolen: minst 10 turer i løpet av våren/sommeren og høsten

Premiene deles ut under skolens julelunsj/tilstelning ved avslutningen før jul.

 

Kommentarene er stengt.