RSS
 

F: Andre områder/turer

Under punktene A – D ovenfor har vi beskrevet turer hvor turlaget har gjort tilrettelegginger. Det er imidlertid mange andre turer i Grovfjord og nærliggende områder som også vil gi deg flotte opplevelser både av natur og kulturminner.
Her nevnes noen:

 • Heia, Trangdalen, Trangdalsvann og Storjorda
  Letteste adkomst er fra Åsen/Marskar hvor det går flere tydelige og gode stier opp mot Heia og videre til Trangdalsvannet og Storjorda. Det er også sti fra Lamarka til Storjorda.

 

 • Stillevannene, Revelva og Revvannet
  Revelva har flere partier hvor den «vider» seg ut og vannet flyter rolig. Disse er lokalt benevnt som Stillevannene. Her er det flere flotte fiskeplasser som passer spesielt godt for barn på sine første fisketurer. Letteste adkomst er fra parkeringsplassen på Revelvhøgda. Her går det sti i nærheten av reingjerdene som leder deg til det nederste av Stillevannene, der det forøvrig er ei hytte like ved.
  Det går en tydelig sti langs Revelva opp til de andre Stillevannene og videre til Revvannet.

 

 • Revdalen, Bædva og Maridalshøgda
  Letteste adkomst er via Ol’Krok-veien og Ravdetunet.
  Du kan ta deg oppover Revdalen på venstre side av elva, men her er noe tett kratt.  Det anbefales å gjøre en avstikker inn dalene til venstre, Øvre Revdalen og Tverrdalen. 
  Du kan også gå et stykke opp i lia ovenfor Ravdetunet og så gå innover Revdalen og svinge til høyre opp til Bædvavannet. Alternativt kan du følge Ol’Krok-veien opp på Vaibmoborri og ta opp til Maridalshøgda derfra. Eller du kan gå nesten helt til Maridalsvann og gå oppover Maridalen langs Bædva-elva.
  Fra øverste delen av Revdalen kan du også svinge til venstre og ta deg opp til Isvannet og Blåvannet og eventuelt ned til Labergdalen og Laberg i Gratangen.

 

 • Skoddebergvann
  Anbefaler turer med båt, kano eller kajakk.  Husk fiskekort hvis du skal fiske.

 

 • Rensådalen
  Det går skogsvei gjennom hele Rensådalen.  Innerst finner du flotte bålplasser og utsiktsteder. Det går også en god og tydelig sti opp lia til Tverrelvvatnan.  Herfra er det flott å gå via Isvannet til Skittendalen. Eller du kan gå via Lafjellvannet opp til Lafjelltind eller ned til Storjorda.
  Lettest adkomst fra brua over Rensåelva nederst i Krokmyrdalen.  En kan også gå via Balteskardmarka, men det kan være vanskelig å komme tørrskodd over elva.

 

 • Svelshamn
  Du tar av fra fylkesvei 829 i krysset på Renså og kjører den kommunale veien mot Forneset. 
  Svelshamn ligger ca 5,2 km fra krysset.
  I Svelshamn finnes et steinfelt hvor det ble hugget ut kvernsteiner. Her hadde bl.a. Ola Steinhugger tilhold.  En kan finne rester etter hans arbeid og opphold her, og forøvrig få et godt innblikk i en interessant bit av vår lokale historie.
  For mer informasjon om kvernsteinbruddet anbefales kontakt med Elisabeth Øien tlf 41204161 eller Kjell Riise tlf 97173117.

Kommentarene er stengt.