RSS
 

Turer

Nova Turlag har ryddet og merket en del stier og veier med formål å tilrettelegge for turgåing og friluftsliv i Grovfjord-området. De fleste var tidligere brukt av folk og fe i ulike sammenhenger, men var mer eller mindre gjengrodde og ubrukte gjennom de siste årene. Turlaget har nå et nett av stier som er velegnet som turløyper med ulike lengder og vanskegrader.

Her finner du turer og løypebeskrivelser som vi anbefaler for et opplevelsesrikt friluftsliv i vårt nærområde.
Turene nr 01 – 04 går i områdene/sporene av tidligere ferdselsveier mellom Grovfjord og «omverdenen».
Turene 05 – 11 er «klassiske» fjell- og toppturer i nærområdet
Turene 12 – 23 er turer i nærmiljøet rundt Grov/Grovfjorden
Turene 24 – 28 er andre turer nær Saltvannet og Skoddebergvannet.

Vi har også nevnt noen andre områder som også er flotte naturområder med muligheter for fine turer og gode naturopplevelser. Det finnes tydelige stier i disse områdene, men de er ikke merket.  Se punkt E.

I Grovfjord-området finnes det mange fjell og fjelltopper. I punkt B finner du oversikt over de hvor vi har gjort en eller annen tilrettelegging.  I punkt F har vi listet opp øvrige fjell og fjelltopper.

Punkt G  er en oversikt over oppkjørte skiløyper og populære områder for skiturer. 

Vær oppmerksom på at overalt hvor du ferdes i dette området,  så befinner du deg i et reinbeitedistrikt med flytteleder,  kalvingsområder og steder med spesielle mat- og leveforhold for reinen.  Vær derfor særlig aktsom når du er ute på tur og vis særlig hensyn under reinflyttinger og kalvingsperioder.

GOD TUR!

Send inn en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar.