RSS
 

Målsetninger

I vår formålsparagraf finner vi bl.a.:

  • Nova Turlag skal tilrettelegge for naturvennlig friluftsliv i skog, fjell og ved sjøen til glede for yngre og eldre, så vel lokale brukere som turister og andre besøkende
  • naturen er en uuttømmelig kilde til positiv og meningsfylt opplevelse

Nova Turlags virksomhet er tuftet på en nær sammenheng mellom naturopplevelser og livskvalitet.

Våre målsetninger er å:

  • Stimulere til økt bruk av naturen
  • Tilrettelegge for felles opplevelser og glede i naturen
  • Legge forholdene slik til rette at også de uten lokal-kjennskaper skal kunne finne fram langs merkede løyper i lokalområdet
  • Legge forholdene til rette med rasteplasser, enkle overnattingssteder, klopper, bruer etc.
  • Ta i bruk gamle ferdselsveier og på den måten øke kunnskapen om vår fortid, og sikre fortidsminner for etterslekta

Les

Send inn en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar.