RSS
 

06. Revtinden

Revfjellet og Revtinden , 1219 m.o.h.,  er blant de karakteristiske fjell i Grovfjordområdet,  og et mye brukt mål for toppturer og off-pist-kjøring.

Det går stier fra flere steder ved Saltvannet og via Olderdalen,   fra Krokelv og fra Revdalen.

 • Turlaget planlegger merking av sti fra rasteplassen Ravdetunet i Revdalen.
 • Den mest spektakulære og luftige turen går opp «forsida» av fjellet.  Du starter i Krokelva eller fra fotballbanen på Sletta og tar deg opp lia gjennom skogen mot en markert «lem» like under ei stein-ur.  Denne skrår oppover mot høyre og tar deg langt opp på Revryggen.  Følg den videre til toppen.
 • Vår anbefaling er at du starter fra Saltvannet (enten fra Bakkejordvika, fra Sollia eller fra Mellomvatn) og går opp gjennom Olderdalen og via Stuoracacca og «baksida» av Revfjellet, og tar deg opp på Revryggen videre til topps. 

  På Sollia er det god plass for parkering. Herfra starter to stier, en blå- og en rød-merket. Det står turskilt i starten av dem.

  Den blå stien kommer inn på en blå-merket sti opp fra Bakkejordvika, 2-300 m nord for Sollia. Stien følger delvis en gammel ferdselsvei og «hestekjørarvei» (se tur 12).  Det kan kanskje virke noe merkelig at stien «kroker» seg oppover gjennom skogen og går innover Olderdalen litt oppe i lia og under steinurene  på venstre side. Men «de gamle» visste nok hvor det var best å gå enten de skulle til Gratangen eller Revfjellet. I dalbotnen det noe gjengrodd med kjerr og kratt, og kan være noe vanskelig å slitsomt å ta seg gjennom.
  Den blå-merkete stien ender ved en markert stein i lia under eidet/ryggen Rivttakoaivi (mellom Oldervatnet og Eidevatnet).
  Fra denne steinen er stien videre merket med rød maling.  Herfra følger du ryggen videre og går opp mot en markert lem/platå/»nese» ovenfor Oldervannet.  Før du kommer til denne «nesen» er det noen bekker/små-elver, hvor det er høvelig med en pause for hvile og en matbit. Følg den rød-merkete stien videre til Stuoracacca, hvor merkingen slutter foreløpig. Herfra går du i sør-sørvestlig retning mot enden av snøskavelen på kanten av Revryggen. Gå rundt eller over skavelen og videre opp ryggen til toppen.

  Den rød-merkete stien leder deg inn på stien opp fra gården Rørelv, Rørelv-stien. NB: Ikke gå til gården Rørelv for å starte derfra. I så fall bør du ha snakket med gårdeier/beboer.
  Stien fører deg oppover lia på venstre side av elvene. Stien er mye brukt opp gjennom årene, og dermed ganske tydelig. Men kan underveis kan det være en del bregner og blom. Stien er merket med rødt opp til brekket inn mot Olderdalen. Derfra kan du gå innover dalen og etter hvert svinge opp mot venstre og gå inn på den blå stien eller den røde som går videre over «nesen» ovenfor Oldervatnet. Se beskrivelsen ovenfor.

  Du kan også starte fra Mellomvatnet, ca 1 km sør for Sollia. Her er ingen parkeringsmuligheter ved veien, men du kan snakke med en av gårdeierne for mulig parkering.
  Det er fire bolighus i Mellomvatn. Anbefaler å starte fra et av de sørligste. Finn da en traktorvei/traktorspor som leder oppover ca 100 m til starten på en sti som er merket med gul maling.
  Følg den gul-merkete stien skrått oppover og over elvene. Ved «normal» vannføring skal det være greit å krysse elevene.
  Denne stien leder til den rød-merkete Rørelv-stien. Følg den videre. Se beskrivelsene ovenfor.
  Før du krysser elvene, er det mulig å ta seg videre oppover på høyre side av Olderelva. Det skal finnes gamle stier og dyretråkk her. Du bør da krysse Olderelva et eller annet sted opp i dalen og ta deg inn på stiene nevnt ovenfor.

Hvis en går opp fra Saltvannet,  anbefaler turlaget at du tar tilbaketuren nedover Revryggen og Revfjellet og går ned mot Revdalen. Her kan du hvile ut på rasteplassen Ravdetunet ved Revelva.  Derfra følger du Ol’Krok-veien til Krokelva, Sletta fotballbane eller P-plassen på Revelvhøgda. En flott dagstur! Men du må ordne deg skyss tilbake til Sollia.

OBS: Vi anbefaler ikke å gå opp til høyre for Olderelva og Oldervatnet og opp i lia under Revfjellet. Og spesielt vinterstid på ski eller truger fraråder vi å gå opp «slukta» sør-øst fra Oldervatnet. Her kan en utløse sørpe-ras.

Send inn en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar.