RSS
 

Historikk

Nova Turlag er stiftet den 6.mars 1998
Initiativtakere er Alf Sjøvoll og Jan Arne Haugland

Bakgrunn
Området Skoddebergvann-Revvatn er et naturskjønt og attraktivt område.  Derfor er det mye brukt til ulike friluftsformål:  skiturer,  turgåing, fiske, jakt, bærplukking, fjellklatring,  fjellturer etc etc.   Men det er også et område som har gitt mange gode levevilkår opp gjennom tidene,  spesielt ved jordbruk,  reindrift og annet husdyrhold.

Alf Sjøvoll har gjennom mange år hatt interesse av historiene til de som levde og virket i dette området.  Gjennom dette fattet han særlig interesse for de gamle samiske bosettingene  (bl.a. i Revdalen) og deres ferdselsveier mellom bygdene i Grovfjord,  Gratangen og Herjangen.  Ut på 1990-tallet engang informerte han undertegnede om sin interesse og sammen tok vi til å «fabulere» om å skape et opplevelsestilbud med grunnlag i de naturkvaliteter og den samiske kultur og historie som er tilstede i dette området.  Vi så for oss å gjenskape gamle samiske ferdselsveier og tilrettelegge dem som merkede stier og turløyper,  anlegg av leirplasser for rasting og overnatting,  informasjon gjennom turkart og tavler.  Vi saumfarte området og så stadig nye muligheter og utfordringer.
Gjennom årene 1996-97 avholdt vi møter for å informere andre og «lodde interessen» for hva vi syslet med.  Responsen var meget god!  Vi innledet samarbeid med kommunen,  Statskog Troms,  Ofoten Friluftsråd og Skau grunneierlag i Herjangen.  Siktemålet var en turløype mellom Grovfjord og Bjerkvik/Herjangen.  Turløypa skulle så langt som mulig følge i sporene etter tidligere samiske ferdselsveier.  Underveis i løypa ville vi ha rasteplasser og  info-tavler med beskrivelser av hendelser og annet av kulturhistorisk interesse.

Alf er både kreativ og utolmodig!  Allerede i 1997 hadde han plassert ut en rekke tavler med informasjon om stedsnavn og diverse begivenheter i området,  laget forslag til turkart med flere løypealternativer og bygd en prototype på en tre-lavvo som ble plassert i hagen!
Men vi skjønte fort at det var helt nødvendig å ha en eller annen form for organisasjon i bunnen for å kunne realisere ideene.  Vi tok derfor initiativ til dannelse av et turlag.     Blant befolkningen i Grovfjord er Nova synonymt med Novafjellet.     Symbolet og landemerket Nova  er velkjent og populært blant de som skal forestå og samle støtte til ulike friluftlivstiltak og  -aktiviteter.   Vi ønsket å stifte et turlag under navnet Nova Turlag.

Stiftelse
Det ble innkalt til stiftelsesmøtet på Grov Skole den 6. mars 1998.    12 personer møtte opp og vedtok stiftelse av Nova Turlag.
Det første styret besto av leder Jan Henning Løvmo,   nestleder Bjørgunn Markussen,   sekretær Ruth Nylund,   kasserer Anna Helene Tande og styremedlemmene Arnfinn Johansen og Odd Terje Johnsen.

Begivenheter:

 • den første lavvoen på rasteplassen Ravdetunet i Revdalen,  ble reist i mars 1999
 • 1999:  den første turløypa vi ville starte med,  fikk navnet Ol’Krok-veien,  og trasevalget ble godkjent av Statskog Troms.   Vi skulle ha ansvar for delen Sletta-Maridalen,  mens Skau grunneierlag skulle ha ansvar for løypa videre fra Maridalselva.
  Begrunnelse for løypenavnet kan du lese om i beskrivelsen av løypa under Turer.
 • hengebrua over Øvre Revelv ved Ravdetunet ble bygget høsten 2000
 • den andre lavvoen og utedo/vedbod på Ravdetunet ble bygget i 2002
 • 2003:  ferdigstillelse av Ravdetunet og turløypa mellom Sletta og Maridalselva.    Anleggsdelen var kostnadsberegnet til kr 250 000 inkl hengebrua og fasilitetene på Ravdetunet.     Vi fikk tilsagn om 115 000 kr av spillemidlene.         Sluttregnskapet viser at det er gått med 105 000 kr i kontanter,  vi har fått 44 000 kr i gaver og rabatter og det utført i alt 1096 dugnadstimer.   Sluttsummen kom på 280 000 kr
  Troms Fylkeskommune mente at vi hadde utført et for stort dugnadsarbeid,  så de reduserte tilskuddet av spillemidlene med 12 000 kr!!!
 • Vakkerstadlia:  Stien påbegynt i 2003 og ferdig i 2004.  Lavvoen ble reist i 2004.   Utedo/vedbod på plass i 2009.
 • Postkasse for registrering på turstien i Lamarka ble utplassert i 2004
 • Myklevollkollen:  Første forsøk med helikoptertransport  endte i havari.  Ny lavvo ble fraktet opp høsten 2006 med helikopter.  Lavvoen ble reist høsten 2007.
 • Sandneset:   Aktivitetsområde for barn og ungdom i samarbeid med uteskolen ved Grov Skole.  Gapahuken påbegynt i 2008 og ferdig våren 2010.   Tiltak og anlegg for aktiviteter vil utvikles og komme på plass etterhvert.
 • Kalvskinnet:    Odden regulert til friluftsformål og ryddet for krigsetterlatenskaper i 2007.    Arbeider med planer for tiltak og anlegg.
 • Nova:   Bro over Novaelva (nedre del) påbegynt våren 2008.  Lavvoen reist høsten 2008.  Broer over Novaelva ved Novasletta påbegynt i 2010, den første ferdig i 2011 og den andre i 2012.   Sti fra demninga merket rød i 2009.  Sti fra Kovan merket oransje i 2009.
 • Høvligarnet: Gapahuken tatt i bruk i 2012, ferdig i 2013. Utbedret sti i Lian 2013.

Besøkende
Det er lagt ut besøksbøker i lavvoene/bygningene på Ravdetunet, Vakkerstadlia, Myklevollkollen, Nova, Høvligarnet, Langeteigen og i postkasse på bålplassen ved Langevatnet. Vi ber besøkende om å skrive seg inn i bøkene, slik at vi får registrert antall besøk. Dette kan være viktig for dokumentasjon ved bl.a. tilskuddssøknader og -rapporter.
Noen steder er det også lagt ut gjestebok, hvor du kan dele tur- og naturopplevelsene med andre.

Antall registrerte besøk de siste ni årene:
Ravdetunet 220 260 160 250 340 360 220 140 190
Vakkerstadlia 700 800 1000 700 740 740 570 390 420
Myklevollkollen 300 250 280 300 320 250 230 290 250
Nova lavvo 460 470 410 630 550 570 440 410 240
Høvligarnet 760 990 1650 1650 1420 1220 690 820
Langvatnet 350 350 330 290 290 340
Langeteigen 320 220 200 140

Send inn en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar.