RSS
 

04 Turposter

Nova Turlag til byr nå et nytt og to-delt turpost-opplegg: “Ut-på-tur” og “Ti-på-topp”.

“UT-PÅ-TUR”:
Ut-på-tur har i alt 46 poster fordelt på to vanskegrader, 1 og 2.
Vanskegrad 1 har 23 poster med kortere og lette turer.
Vanskegrad 2 har også 23 poster, men turene er noe lengre og tildels middels krevende.
Alle turene er beskrevet i en egen turbeskrivelse. Klikk på linken Turbeskrivelser nedenfor.

På hver av postene vil du finne en blåmalt postkasse eller boks. I kassa/boksen er ei “postbok” for registrering av besøket. I postboka finner du postens kode. Skriv deg inn med navn og dato i postboka, og skriv kode og dato i turkortet.
Merk at postene Vakkerstadlia, Høvligarnet, Langeteigen, Sandneset, Myklevollkollen Lavvo, Nova Lavvo, Ravdetunet og bålplassen ved Langvatnet ikke har en egen postbok, men ei besøksbok som ligger i ei mappe eller kasse i bygningen. Her finner du også postens kode. Registrer deg i besøksboka, og skriv kode og dato i turkortet.

Det er laget et eget turkort for turpostene i “Ut-på-tur”.
Dette kan du laste ned og skrive ut. Klikk på linken Turkort Ut-på-tur 2021 nedenfor.

Merk: I turkortet et det to “åpne poster” i hver av vanskegradene, hhv nr 24-25 og nr 49-50. Dette fordi du kan gå opptil to turer til samme turpost i hver av vanskegradene. Skriv postnavn, koder og dato for de andre-besøkene i de åpne feltene.

Du oppnår premie dersom du gjennomfører minst 10 turer i “Ut-på-tur”, uansett vanskegrad.

“TI-PÅ-TOPP”:
Ti-på-topp er rene toppturer, og de er lengre og tildels krevende turer til 38 fjelltopper i Grovfjord-området.
Det er lagt ut blåmalte postkasser eller bokser på 16 av postene. Disse er merket med * i turkortet. I kassene/boksene er det ei “postbok” for registrering av besøket. I postboka finner du postens kode.
Skriv navn og dato i postboka, og skriv kode og dato i turkortet.
De andre postene som ikke er merket med *, har ikke post-koder. Ved besøk på disse skriver du bare dato for besøket i turkortet.

Det er laget et eget turkort for turpostene i “Ti-på-topp”.
Dette kan du laste ned og skrive ut. Klikk på linken Turkort Ti-på-topp 2021 nedenfor.

Merk: I turkortet er det tre “åpne poster”, nr 88 – 90. Dette fordi du kan gå flere ganger til noen av postene. Du skriver da postnavn og dato og eventuell kode i de åpne feltene for disse besøkene.

Du oppnår premie dersom du gjennomfører minst 10 turer i “Ti-på-topp”.

Du finner beskrivelser for de fleste toppturene i turbeskrivelsene. Klikk på linken Turbeskrivelser nedenfor.
Det anbefales at du selv finner høvelige ruter til turpostene ved hjelp av kart, diverse turbeskrivelser, kontakt med kjentfolk eller andre som har vært på disse postene/toppene.

PREMIERING:
Du oppnår hovedpremie i “Ut-på-tur” dersom du gjennomfører minst 10 turer uansett vanskegrad.
Og du oppnår hovedpremie i “Ti-på-topp” dersom du gjennomfører minst 10 toppturer.
Merk at du på turkortene må krysse av for hvilken premie du ønsker.
Det vanker også en ekstra-premie dersom du gjennomfører minst 30 turer og at det blant disse er minst 5 turer innen hver av de tre vanskegradene. Husk å skrive antall turer i turkortet før innlevering.

Frist for innsending/innlevering av turkortene er 1.november.
Turkortene sendes eller leveres til Astafjord Regnskap, Astafjordveien 509, 9446 Grovfjord

Om utdeling av premiene: Premiene utleveres ved personlig fremmøte på en lørdagskafe eller annen tilstelning i desember-januar. Følg med på nettsida og Facebook for tid og sted. Dersom du ikke kan møte personlig for å motta premien(e), må du avtale med noen som kan hente for deg. Eller du kan kontakte Hege Thomassen, tlf 913 41 151, og gjøre avtale om henting/mottak av premie(r).

DELTAKERAVGIFT:
For å delta med sikte på premiering, må du ha turkort og betalt en deltakeravgift.
Turkortene kan du laste ned og skrive ut via linkene nedenfor.
Deltakeravgiften er 110 kr og betales til turlagets konto nr 4545 15 58203.
Husk å skrive Turpost 2021og navn på deltaker/deltakere i meldingsfeltet.

Hvis noe er uklart eller du har spørsmål og gode ideer, ta kontakt med noen i Turutvalget eller i styret.

Her er linker hvor du kan laste ned:

Informasjon om 10 på topp 2021

Turbeskrivelser 2021

Turkort 10-på-topp 2021

Turkort Ut-på-tur 2021

Nova Turlag ønsker deg god tur, og håper at årets opplegg gir deg mange varierte turer med gode naturopplevelser

OBS: Det er også mulig å kjøpe turpakke med deltakeravgift, informasjon, turkort og turbeskrivelser hos Astafjord Regnskap. Turpakken vil koste 200 kr.

OBS:
Elever ved Grov Skole har et eget turopplegg, 10-på-topp med egen deltakerpremie. Deltakelsen er gratis.
Barn i Ressan Barnehage har sitt eget 5-på-topp-opplegg, også det med egen deltakerpremie.
Se informasjon under 07 Turposter for barn og ungdom.

Elever ved Grov Skole og barn i barnehagen som i tillegg ønsker å delta i det ordinære Turpost-opplegget (“Ut-på-tur” og/eller “Ti-på-topp”), må betale deltakeravgiften og deltar da på lik linje med andre deltakere.


Turlaget vil minne gamle medlemmer om kontingenten og ønske nye medlemmer velkommen til oss.
Kontingenten for 2021 er 100 kr for voksne over 18 år og 25 kr for barn/ungdom under 18 år.
Kontingenten betales til turlagets konto nr  4545 15 58203.
Husk å skrive navn på medlemmene som det betales for i meldingsfeltet.

Vi håper alle deltakerne for noen flotte turer til årets Turposter!
Hilsen Turutvalget:
Per Sandengen tlf 907 35 731,   Elisabeth Balteskard tlf 997 03 959,  Roar Tande tlf 478 50 895
Hege Thomassen 913 41 151

Del med dine venner:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Add to favorites
 1. Ole Kristian Severinsen

  26.07.2010 at 23:10

  Hei, og gratulerer med ny hjemmeside. Fin, annerledes, oversiktlig og med smarte løsninger. Likte oversetteren!
  Mvh Ole Kristian