RSS
 

03. Markedsveien til Foldvik

«Markedsveien» er et oppdiktet navn, som vi har satt som navn på ei turløype mellom Saltvannet i Grovfjord og Foldvik i Gratangen.  Navnet har sammenheng med at det er denne turløypa som for tiden benyttes ved turmarsjen «Markedsmarsjen» som arrangeres under Markedet i Foldvik. Turløypa går gjennom Segeldalen og Dudalen og i sporene av gamle ferdselsveier, seterveier og krøtterstier. Løypa er merket med rød maling.

I tidligere tider var det flere stier og veier som ble benyttet ved ulike typer av ærender, enten det var til Gratangen eller motsatt vei til Grovfjord. Noen av dem gikk en gjennom Olderdalen. Men det meste av ferdselen gikk nok gjennom Segeldalen. På venstre side av Bakkejordelva/Segeldalselva gikk det tidligere en hestevei oppover dalen.  På høyre side er det en god utmarksvei et stykke oppover, og lenger opp finnes spor av ferdselsveier og -stier.  Sannsynligvis er disse veiene de mest brukte i forbindelse med ferdsel, transport etc mellom Grovfjord og Gratangen.  I dag er veiene gjengrodde og vanskelig tilgjengelige etter flere ras og utglidninger av jord og trær. Turlaget har planer om å gjenskape to gamle veier, en på hver side av elva.

De fleste veier og stier fører deg opp mot Segeldalsvannet (Lillevannet). Herfra ser en tydelige spor etter en gammel ferdselvei som fører over eidet og et stykke oppe i lia ovenfor Eidevannet (Storvannet) og ned Dudalen på venstre side av elva. Turløypa følger i disse sporene, men ovenfor Eidevannet tar vi oss ned mot elveutløpet hvor det er naturlig å raste. Vi har valgt å følge en nyere ferdselsvei videre og nedover Dudalen på høyre side av elva.
Det fortelles også om en annen trasee for ferdselen til Gratangen: Etter å ha gått opp på venstre side av Segeldalselva til en kom over tregrensen, dreide en til venstre og oppover den bratte lia mot skaret mellom Tinden og Tretinden. Herfra gikk en så ned til nerenden av Foldvikvannet og langs Foldvikelva ned til Foldvik.

Som nevnt vil vi forsøke å gjenskape et par av de gamle veiene, slik at det blir tre alternative stier opp Segeldalen. Men føreløpig er det altså bare en turløype som er merket. Den er merket med rød maling og vi kaller den «Markedsveien».

Første del av Markedsveien, fra Bakkejord til Eidevann, er identisk med turløypa som er beskrevet i tur nr 24 Segeldalen og Eidevann.  Se denne.

Du kommer til starten av Markedsveien på Bakkejord ved å kjøre Fv829 ca 5,8 km fra brua i Grov og ca 16,6 km fra Grovfjordkrysset på E10 på Herjangsfjellet.
Det er mulighet for parkering på den tidligere skoleplassen ved Saltvann Grendehus.

Følg veien videre oppover mot et hvitt hus. Gå mellom huset og fjøsen og inn på en traktorvei. Her finner du den første merkinga av turløypa (rød maling). Etter ca 50 m på traktorveien kommer du til et sti-dele med retningsskilt til Foldvik. Ta til høyre og følg den rød-merkete stien oppover langs elva. Etter ca 300 m krysser du elva på ei bru. Her bør du være obs og forsiktig!
På den andre sida kommer inn på en utmarksvei fra gårdene på Bakkejorda, og tar deg opp forbi fossen og langs elva på høyre side. Her er kanskje det bratteste partiet på hele turløypa, men det er bare et par hundrede meter!

Ca 500 m fra brua kommer du til et sti-dele med retningsskilt. Den rød-merkete turløypa tar av rett til høyre og svinger seg opp lia etter en gammel setervei. Etter ca 500 m kommer du til et slags platå, et flatt område som kalles Sætran. Her var det tidligere seterdrift og utmarksbeite.
Turløypa fortsetter oppover og etter nye 500 m kommer du til et nytt markert platå, Øvernesen. Her har det også vært utmarksbeite tidligere, og kanskje også slåttemark.
Fra Øvernesen har du flott utsikt både utover Grovfjorden og innover mot Skoddebergvann.

Turløypa går nå ganske slakt videre oppover til du kommer over skoggrensen. Etter ca 3,5 km med vandring oppover kommer du til en bekk, og du er nå på løypas foreløpig høyeste punkt. Her er det naturlig å ta seg en god hvil med kaldt fjellvann og samtidig nyte en fantastisk utsikt.
Etter hvilen går du videre nærmest flatt innover dalen og noe nedover mot Segeldalsvannet, eller Lillevannet som er det lokale navnet. Du har nå tilbakelagt 4,4 km fra du startet. Mange velger å ta en rast og en matbit her.

Fra Lillevannet går nå turløypa i sporene av både krøtterstier og en gammel ferdselsvei innover siste del av Segeldalen og opp mot eidet mellom Lillevannet og Eidevannet (lokalt: Storvannet).
Du passerer kommunegrensen til Gratangen oppe på eidet , ca 1,2 km fra Lillevannet, og du er nå på løypas høyeste punkt ca 650 m.o.h.  Her har du flott utsikt over Eidevannet, mot Dudalen og Dudalsfjellene.

Løypa følger videre den gamle ferdselsveien i lia nokså høyt ovenfor Eidevannet. Det er mer «ulendt» og tyngre å gå nede ved vannkanten. Ovenfor nordenden av vannet forlater turløypa den gamle ferdselsveien og går ned til vannkanten nær elveutløpet. Stedet er tydeligvis mye brukt som rasteplass, og her er lagt ut ei besøksbok. 
Du har nå vandret litt over halvveis til markedet, ca 7,2 km, og det er naturlig med en litt lengre hvile- og matpause.

Fra Eidevannet følger du en godt merket sti ned Dudalen.  Etter ca 1,1 km kommer du til Dudalselva, der denne gjør en skarp sving. Her er det lagt ut steiner slik at det skal være lett å krysse elva uten å bli våt. Fortsett nedover langs elva på høyre side. Etter ca 900 m kommer du til ei lita sideelv, som også krysses tørrskodd på steiner. Obs: Her er to merkinger. Anbefaler å holde til høyre, da det er lettere å krysse elva her.
Fra elva går du ca 200 m oppover en liten bakke og er ved et skilt som viser vei til Talgrøtberget like ved. 

Det kan være vel verdt å ta seg tid til en tur opp på dette karakteristiske berget, en tydelig liten topp som er godt synlig i landskapet.  Her har vandringsmenn, jegere, fangstmenn, gjetere og sikkert ganske mange andre i andre ærender sittet og speidet utover dalen. Herfra har du god utsikt i alle retninger og oversikt over det meste i vid omkrets. Sannsynligvis er berget brukt som utsiktssted der en holdt øye med dyrene sine eller speidet etter jaktbart vilt. Og mens man satt her, har man hatt som tidsfordriv å risse inn navn, initialer og årstall i berget . 
Talgrøtberget består av en slags myk kleberstein av en slik karakter at en lett kan «skrive» eller risse i det. Her finnes navn og initialer og datoer så langt tilbake som på 1800-tallet.

Fra Talgrøtberget fortsetter du på stien nedover dalen. Stedvis er det lagt ut klopper over myr- og våtområder. Etter ca 11,0 km , og ca 3,8 km fra Eidevannet, krysser du Dudalselva på ei solid bru og ankommer en flott rasteplass med gapahuk, bålplass og ikke minst tilgang på godt drikkevann.
Fra gapahuken går du videre nedover og etter 1,7 km er du ved en kommunal vei (den tidligere fylkesveien gjennom Foldvik). Du har nå gått 12,7 km fra Bakkejord.
Følg så den kommunale veien til sentrum av Foldvik (ca 1,3 km)og til inngangen til Markedet.

Avstanden fra Saltvann Grendehus på Bakkejord til Markedet i Foldvik er 14,0 km

Kommentarene er stengt.