RSS
 

Forvaltningsplan for naturreservatet

15 jan

Statsforvalteren melder om oppstart for forvaltningsplan for naturreservatet i Balteskardmarka. Noen klipp om formålet: Forvaltningsplanen skal være et redskap, en praktisk «håndbok» for hvordan verneformålet og verneverdiene skal bli opprettholdt, og for bruk av området. Planen skal ha klare mål for forvaltningen og bruken, og gi en samlet oversikt over aktuelle tiltak innenfor verneområdet. Gjennom forvaltningsplanen får en en samlet avveining av verneinteresser og brukerinteresser.

Turlaget oppfordrer alle som bruker Balteskardmarka og Lamarka til friluftsaktiviteter, til å gi innspill til arbeidet med forvaltningsplanen. Send direkte til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø, eller epost til sftfpost@statsforvalteren.no Eller du kan sende innspill til turlaget for videresending. Frist for innspill er 29.januar.

 
Kommentarer er skrudd av for Forvaltningsplan for naturreservatet

Skrevet av jah i Ukategorisert

 

Kommentarene er stengt.