RSS
 

31. Segeldalen og Eidevann

I tidligere tider gikk mye av ferdselen mellom Saltvann og Foldvik gjennom Segeldalen. Se tur nr 03 Bakkejord – Foldvik.
I den øvre delen av dalen er det mange tydelige krøtterstier.  Lenger ned finner en spor av hesteveier, utmarksveier og stier, samt seterdrift, skogsdrift og annen virksomhet. Men det meste er ganske gjengrodd.

Turlaget har ryddet og merket ei løype gjennom Segeldalen, men har planer om å rydde og merke et par veier/stier som tidligere var mye brukte når en skulle opp i dalen.

Turløypa starter på Bakkejord ved fv829, ca 5,8 km fra brua i Grov og ca 16,6 km fra Grovfjordkrysset på E10.
Turløypa er merket med rød maling.

Det er mulighet for parkering ved Saltvann Grendehus,  den tidligere skoleplassen til Saltvann Skole.
Herfra følger du privat vei opp mot et hvitt hus. Gå mellom huset og fjøset og inn på en tidligere traktorvei. Her finner du den første røde merkingen og etter ca 50 m kommer du til et retningsskilt til Foldvik og tar stien til høyre. Stien går langs elva og krysser elva på ei bru ca 500 m fra starten.
Her kommer du inn på utmarksveien fra gårdene på Bakkejorda. Du går nå opp bakkene forbi fossen og langs elva på høyre side, kanskje det bratteste partiet på turløypa. Ca 500 m fra brua kommer du til et sti-dele med retningsskilt. Den rød-merkete turløypa tar her av til høyre og svinger seg opp lia etter en gammel setervei. Etter ca 500 m kommer du til et slags platå, et flatt parti som kalles Sætran. Her var det tidligere seterdrift og utmarksbeite.
Turløypa fortsetter oppover lia og etter ca 400 m kommer du opp på et markert platå, Øvernesen.  Her har det også vært utmarksbeite og kanskje slåttemark tidligere. Fra Øvernesen har du flott utsikt både utover Grovfjorden og innover mot Skoddebergvann.
Fra Øvernesen går turløypa slakt oppover til du kommer over skoggrensen og videre til en bekk etter ca 3,5 km vandring oppover. Her er det naturlig å ta seg en god hvil med kaldt drikkevann og nyte utsikten
Herfra går nå turløypa nærmest flatt og noe nedover innover dalen. Etter ca 4,4 km er du ved Segeldalsvannet,  eller Lillevannet som er det lokale navnet.
Fra Lillevannet går nå turløypa i sporene av både krøttersti og en gammel ferdselsvei til Foldvik. Du passerer kommunegrensen til Gratangen oppe på eidet, ca 1,2 km fra Lillevannet, og du har utsyn over Eidevannet  (lokalt Storvannet) og mot Dudalen.  Løypa fortsetter i lia nokså høyt ovenfor vannet, da det er litt «ulendt» nede ved vannkanten. Det er naturlig å ta seg en lengre rast for mat og hvile i østre del av vannet, ved elveutløpet, hvor det tydeligvis er «tradisjon» å raste.  Her er det lagt ut ei gjestebok og turlaget bruker stedet som Ti-på-topp-post enkelte år.
Turløypa er ca 7,2 km fra Saltvann Grendehus til rasteplassen ved Eidevann.

Fra Eidevann kan du naturligvis gå samme vei tilbake. Men du kan også legge turen videre på øst og sørsida av vannet og over eidet mot Olderdalen. Like etter at du passerer kommunegrensen kommer du inn på ei rød-merket løype mot Sandfjellet og Revtinden og på den blå merkete turløypa gjennom Olderdalen og ned til Bakkejordvika eller til Sollia.
Vinterstid er det en flott dagstur på ski å ta seg opp Segeldalen, over Eidevannet og ned Olderdalen
– eller motsatt vei.

Det er også merket løype videre fra Eidevann og ned Dudalen til Foldvik. Se tur nr 03 Markedsveien.

Send inn en kommentar

Du må være innlogget for å skrive en kommentar.

  1. Geir Pettersen

    12.04.2012 at 08:34

    Hei

    Vet dere om det blir felles tur i år også fra saltvann grendehus til foldvik? Og vilken datum? Så att man kan prikke «tur formen»