RSS
 

36. Nova Lavvo

I Grovfjord er Nova synonymt med Novafjellet. Når de lokale omtaler Novafjellet, sier de gjerne Nova.
Nova er imidlertid et gårdsnavn og er geografisk plassert under og nordøst for fjellet og like ved Novaelva.

I tidligere tider var det bosetting på gården Nova/Novasletta  (Varevuolli). Stedet ble fraflyttet etter et større steinras fra Novatinden/Novafjellet i 1936. Vi vil etterhvert gi et innblikk i denne interessante delen av vår lokale historie, både ved skriftlige informasjoner i lavvoen, under knappen «historie» på nettstedet og ved arrangement av tematurer.

Her har turlaget anlagt en rasteplass med lavvo for ly, hvile, kaffekok og matlaging. Det er også mulighet for overnatting. Lavvoen bli bygget høsten 2008 og ligger fint til på en liten høyde knappe 200 m fra strandkanten av Skoddebergvannet ved Novalandet. ca 200 m i motsatt retning ligger Novasletta hvor det tidligere var bosetting. Det også bygget utedo og vedbod ved lavvoen og anlagt en fin bålplass nede ved strandkanten.

Det er merket turløyper til lavvoen fra Laberg, fra demninga i Vassenden og fra Kovan.  Lavvoen er blitt et populært turmål.  Men husk:   Når du ferdes i dette området, skal du være obs på at du er i et reinbeiteområde og du vil passere flytteleder for rein. I flytteperiodene må du være særlig varsom og eventuelt vurdere turen.

 Turløyper til Nova-lavvoen:

Start fra nordenden av Skoddebergvann (demninga) – rød løype
Nordenden av Skoddebergvannet heter Vassenden (Skoaberluospe). Før reguleringa av vannet rant Tømmerelva fra Vassenden og ned til Saltvannet. Her var «møteplass» for flere stier/ferdselsveier. En sti kom opp fra Saltvannet ved siden av Tømmerelva.  Fra Nova/Novasletta kom det en sti som gikk videre langs stranda til Minde (Eilertsminde). Det var da bru over Tømmerelva.

Turløypa følger stien som hyttefolket bruker til hyttene sine på nordsida av vannet. Den starter ved bommen på R829 ved Ørnberget. Det står et turskilt i veikanten.
Vær obs på at det kan være vanskelig å finne plass for parkering. Det er mange hytter i området og ved gitte anledninger kan det være mange biler her. Plassen ved bommen er en snuplass og parkering her må ikke være til hinder for brøytebil eller andre, dersom veien er stengt og bommen er nede.
Vanligvis finner man en plass for bilen, men hvis det ikke er parkeringsmuligheter i nærheten, anbefales å kjøre ned bakken til idrettslagets anlegg eller til grustaket.
Vi håper at det skal være mulig å få anlagt en P-plass på kommunens grunn i nærheten.

Turløypa er merket med rød maling.
Turløypa går noen steder ganske nært noen hytter. Allerede i starten, før demninga, passerer du nært to hytter. Ta hensyn, både her og ved de hyttene du passerer etterhvert.  Noen steder er turløypa lagt litt om i forhold til den opprinnelige hyttestien. Dette er gjort for ikke å komme tett inn på hyttene, uteplasser eller utedo.  Ber om at turfolket respekterer det og følger skilting og den turløypa som er merket.

Der turløypa forlater den opprinnelige hyttestien, er løypa lagt over et myrområde. Her er det nå lagt ut klopper slik at en kan gå helt tørrskodd over myrene.
Det bygget bro over Novaelva  (Varevuolijohka).

 

Start fra Kovan – gul løype
Kovan er ei lita grend på sørsiden av Saltvannet  (Saltejavri),  23 m.o.h.
Ta av fra fylkesvei 829 ved Helleren og kjør Åsenveien 1,9 km til veikryss med retningsskilt til Kovan, derfra 2,3 km til bebyggelsen i Kovan. Du kan parkere der veien gjør en skarp sving til venstre.

Her er et turskilt som viser starten på turløypa. 
Turløypa er merket med gul maling og følger den gamle ferdselsveien til Kovannakken og Novasletta.
Du starter på en privat vei, men tar av til høyre i bakken like etter det første huset og før garasjen ved det andre huset.
Du kommer inn på den gamle veien som fører deg i sørvestlig retning oppover Kovandalen og langs Kovanelva. Du må krysse elva tre ganger, men du kommer deg vanligvis tørrskodd over. Vær imidlertid obs når det er mye vann i elva og hvis det har vært kuldegrader. Kan være glatte steiner.

Til venstre for deg har du den ganske bratte siden opp mot høydedraget Kovanfjellet. Etterhvert endrer landskapet gradvis form og øverst i dalen kommer du til et flatt parti, et lite platå. Her er du ved et vei-dele, og her er et retningsskilt som viser veien til Kovannakken til venstre og veien videre mot Novasletta rett fram.

Det kan være verdt å legge turen innom den nedlagte gården Kovannakken, hvor en kan studere det delvis gjengrodde gårdstunet og kulturlandskapet og øvrige rester etter tidligere bosetting og virksomhet. Fra vei-delet er det ca 200 m til Kovannakken, og stien er også merket med gul maling.
Det vil seinere bli merket sti videre fra Kovannakken til turløypa.

Fra vei-delet følger turløypa i sporene etter tidligere ferdselsvei/hestevei og leder deg forbi myrområdene, over ei klopplagt myr og fram til Novaelva. 
Du krysser Novaelva på ei gangbru og kommer over på Novasletta.
Her var det tidligere en bosetting og du ser grunnmurer og rester av tidligere bygninger.

Når du kommer over brua møter den gule turløypa den blå-merkete turløypa Petter Hansa-veien. Du finner derfor både gul og blå merking over Novasletta og langs den gamle veien videre til Nova-lavvoen og Skoddebergvannet.

Start fra Laberg  (Petter Hansa-veien)

Start fra Vassbotn  (Petter Hansa-veien)

Kommentarene er stengt.