RSS
 

14. Kalvskinnet

Den ytre del av Kalvskinnet er regulert til friluftsformål.
Aktuelle anlegg og tilrettelegginger er under planlegging og er delvis utført. Beskrivelser kommer seinere.

I hht avtale kan bevegelseshemmede og personer med barnevogn o.l. bruke veien forbi rorbuene som adkomstvei til Kalvskinn-odden. For bevegelsesfriske er det merket en tursti med start like ved transformatorkiosken ved veien like ved parkeringsplassen og snuplassen. Stien er merket med blå maling.
Vi anbefaler besøkende å benytte denne stien når dere skal til odden av Kalvskinnet.

Kommentarene er stengt.